Cuma Hutbesi : Ey ürəyim sen bu insanlarla xoş rəftar et

Təşahhud, Təvvüz, Təsmiyyə və Fatiha surəsinin oxunduqdan sonra Həzrət Ənvar əyyədəhu Allah-Təala buyurdu:

Bu yaxınlarda bir Maulvi sosial mediada iğtişaşların və dünyanın hər yerində gedən döyüşlərin səbəbinin Qadianilər olduğunu söyləyirdi, eyni zamanda Fələstindəki iğtişaşların məsuliyyətini Qadani və Əhmədilərin üzərinə atırdı. Metod Əhmədilərlə eyni şəkildə davranmaq və onları öldürməkdir. Ümumiyyətlə dedikləri kimi onları öldürmək caizdir. Hər halda, bu onların yoludur. Bunlar onların kəlmələri və Əhmədiyyətın başlanğıcından bəri küfr imamları adlandırılan bu insanların söylədikləri şeylərdir. Ancaq Allaha şükür edirik ki, bizə xurafatlarını dinləməklə yalnız ağırzəhmli sözlərini dinləməklə deyil həm də əməli səylərini görməklə səbr və dua ilə çalışmalı olduğumuzu öyrətdiyimiz Məsihə və Mehdiyə inandıq. Bunlar Camaat Əhmədiyyə haqqında yalanlar yayaraq günahsız müsəlmanları qızışdıran Kufr İmamlarıdır. İnsanlar bilik çatışmazlığının səbəbinə görə Əhmədilərin Həzrət Peyğəmbəri (SAV) təhqir etdikləri  düşünə bilər, fikirləşə bilərlər ki Molanın dedikləri doğrudur buna görə də onlarla eyni şəkildə davranılmalıdır..bu ümumi müsəlmanların vəziyyətidir lakin bilən və həqiqəti anlayan mollalar da qəsdən bu fəsad cəmaat arasında salırlar ta ki onların minbər və kürsüləri səlamət qalsın. Allah özü onlarla nə edəcəyini ən yaxşı bilir. Bizim işimiz, vəd olunmuş Məsihin (aleyhisalam) dediyi kimi, düşmən üçün də dua etməsidir. Qurban bayramı xütbəsində də mən bunu söylədim. Dua etdik, dua edirik və dua etməyə davam edəcəyik. Bu müxalifət yeni bir şey deyil. Bu vəd olunmuş Məsih (ona salam olsun) zamanından başlayır. Sizə də hücum edilir. Sizi dinləməyə gələn insanlara da hücum edilir. Yığıncaqlara çox insanlar ona görə gəlirdilər ki eşidək bu adam nə deyir, onların məqsəd dediklərini qəbul etmək deyildirdi lakin mollalar qorxurdular kı əgər bu cəmiyyət Vəd olunmuş Məsihə qulaq asas onda qəbul edəcək çünki doğrusunu söyləyirdi. Bu səbəbdən onlar Məsih Ələyhissalama hücüm edirdilər. lakin yenə də vəd olunan Məsih (salavat olsun) müxaliflər və fəsadçilər üçün dua etdi. Bu duaların nəticəsidir ki, bəzi müxalifət partiyasında olanlar Əhmədiyyətə qoşulublar və indi də qoşurlar.

Beləliklə, Mollanin bu cür açıqlamasına baxmayaraq, heç bir cəfəngiyat və ya onun dediyi kimi deməyəcəyik. əksinə dua etməyə davam edəcəyik və hər zaman gördüyümüz kimi onlardan sevgi damları damcılayır və gələcəkdə də inşallah damlamağa davam edəcək. Sərt sözlərini eşitdikdən sonra da insanlar üçün, ümumi müsəlmanlar üçün dua edirik. Biz onların əzablarından əziyyət çəkirik və bunun səbəbi vəd olunmuş Məsihin (əleyhisalam) təlimləridir ki o deyir bunların bizə qarşı zülmləri anlaşılmazlıqdandır və buna görə onlara lənət etmə. Vəd edilmiş Müslih (ikinci xəlifəmiz) bu mövzuda bir hadisəni nəql edir. Deyir: Vəd edilmiş Məsihin (ona salam olsun) Lahordakı dəvətdən qayıdarkən mən sadəcə bir uşaq idim. Bazardan keçəndə insanlar damlarda dayanıb ona təhqir edib deyirdilər ki, Mirzə qaçıb Mirzə qaçıb. Həzrət Mosleh Moud deyir ki, dəqiq yadımda deyil ki bunun səbəbi nə idi ola bilsin ki bir məclisdə çıxış edərkən fəsad olub buna görə də oradan geri döndük. Ancaq eyni zamanda bir yaşlı adamı gördüm əli kəsilmiş və sarıköklə bürünmüş idi. Təzə kəsilmiş güman olunurdu..Gördüm ki, qoca kişi də sağlam əlini kəsilmiş əli ilə vururdu və Pəncabcə Mirzənin qaçdığını söyləyirdi. Mən azyaşlı olduğuma görə söylədiyinə təəccüblənirdim. Mən belə bir şey başa düşmədim. Sonra başa düşdüm ki bu sadəcə müxalifət və ya Mollaların insanlara təhrikin nəticəsidir onlar ağzına gələn hər şey dedilər.

Eynilə, başqa bir rəvayətə görə, bir dəfə vəd olunmuş Məsih (sallallahu aleyhi və səlləm) Lahorda gezərkən bir adamın arxasından hücuma görə yıxıldığını nəql edir. Bəzi rəvayətlərə görə, büdrədi, amma yıxılmadı. Eyni şəkildə Həzrət Mosleh Mo’ud deyir ki, insanlar ona daş da atırdılar. O günlərdə müxalifət çox güclü idi və təbii olaraq camaatının bəzi dostları insanların səbəbsiz yerə belə etdiyinə qəzəblənirdilər. O dövrdə vəd olunmuş Məsih (sallallahu aleyhi və səlləm) ilham almışdı, halbuki bu günə qədər olan məlumatlara görə başqa bir rəvayətdə tapılmasa da, vəd olunmuş Müslihmoud bu ilham aldığını söylədi

اے دل تو نیز خاطرے ایناں نگاہ دار

کاخر کنند دعویٔ حب پیمبرم

ey ürəyimi unutma

Peyğəmbərimin sevgisinə iddia edirlər

əgər ilham almışsa, o zaman deməli Allah deyir, ey peyğəmbərimiz, səni təhqir edən bu müsəlmanlar,  səni niyə təhqir edirlər, səni öldürmək üçün niyə qaçırlar və sənə niyə hücum edirlər? Bu insanlar səni Rəsulullah Məhəmməd üzündən döyürlər və istismar edirlər, buna görə onlara qayğı göstərmək çox vacibdir. Peyğəmbərin sevgisinə görə bunlar səni döyürlər, Allah üçün çox əziz olan Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) sevgisidir. Burada anlaşılmazlıq olsa ya nə səbəb olsa diqqət edin Lənət oxumayın. Buna görə arxamızdakı müxalifətə baxmalıyıq. Bu insanlar bizim çayımızın alkoqoldan daha pis olduğunu və spirtli içki içməyin caiz ola biləcəyini, amma Əhmədilərin çayının içilməsinin caiz olmaya biləcəyini söyləyirlər Vəd edilmiş Məsih (salavat olsun) buyurur ki, Hz.Muhammed (sallallahu aleyhi və səlləm) eşqinin hansı alov içimdə yanır o bunların milyonlar içində də deyil əgər bunlar bunu dərk etsələr dərhal sizə diz çökəcəklər. Bu insanlar Allahın Rəsulu Məhəmmədə qarşı olduğumuzu düşündükləri üçün qarşımıza çıxırlar. Bu müxalifət bəzi anlaşılmazlıqların nəticəsidir.

Sonra özü haqqında bir açıqlama verdikdən sonra Həzrt Müslih Moud onu da bildirdi ki, insanlar mənə qarşı çıxıb məni və ya Əhmədiyyə sülaləsinin qurucusunu və ya sizi pis adlandırırlarsa, camaat yadında saxlamalıdır kı bunlar bizim müsəlman qardaşlarımızdır və bəzi anlaşılmazlıqlara görə bizdən nifrət edirlər. Buna görə qəzəblənmək əvəzinə dua edin və sizə qarşı olanlara əsl həqiqəti bildirin. Onlara əsl həqiqətdən xəbərdar etdikdə onlar biləcəklər ki, biz Məhəmmədin (s.ə.s) düşmənləri deyilik, ancaq həqiqi aşiqiq, bizi öldürməyə hazır olanlar bizim üçün ölməyə hazır olacaqlar.

Hər halda, rəqiblərimiz üçün dua etməliyik. Daha əvvəl də dediyim kimi, vəd olunmuş Məsih (salavat olsun) bizə dua etməyi öyrətdi. Onlardan sevgi damlaları damlayacaqlar, onlardan iman gətirən olacaqlar.

Vəd edilmiş Müslih (R.A) Həzrət Mölvi Əbdül Kərim Sahibin hekayəsini nəql edir. Bir yerdə Həzrət Mövləvi Əbdül-Kərim Sahib deyirdi: mən binada Həzrətləri ilə bir yer qalırdım. Həzrətləri aşağdakı mənzildə qalırdı. Bir gecə aşağı hissədən ağrıdan qışqıran bir qadın kimi  fəryad səsi eşitdim.  Heyrətləndim və səsinə qulaq verdim. Məlum oldu kı vəd olunmuş Məsihin (ələyhi salam) dua edir və Allaha yalvarır kı, Allahım taun vəba var və insanlar bu səbəbdən ölürlər Allahım bu insanların hamısı ölsə sənə kim inanacaq? İndi baxın, bu hadisə başqa bir yerdəki istinad hadisəsi ilə eynidir, ancaq istinad qonşu otaqda olduqları və qapıdan bir səs gəldiyi ilə əlaqədardır. Hər halda, bu təsvir etdiyiniz hadisədir. Dua edirdi ki, bu insanlar ölsə, sənə kim inanacaq? İndi baxın, vəba Həzrət Peyğəmbərin (SƏV) elan etdiyi bir nişan idi. Taun əlamətləri vəd olunmuş Məsih (Ə.S) peyğəmbərliklərindən də məlumdur. Amma taun gəlincə kimin sədaqəti aydınlandırmaq üçün taun gəlibsə həmin şəxs Allaha dua edir ki ey Allah! İnsanlar ölsə, kim sənə inanacaq?

Buna görə mömin adi insanları lənət etməməlidir, çünki onların müdafiəsi üçün o seçilib. Adi insanları xilas etmək möminin vəzifəsidir. Onlara lənət etsə, kimləri xilas edəcək? Dua qəbul olarsa sonra hamısı öldü.

Əhmədiyyat İslamı hifz etmək üçün quruldu, Əhmədiyyat müsəlmanları xilas etmək üçün yardıldı. İnsanın böyüklüyü onları geri qaytarsın. Bəs böyüdüyümüz insanları necə lənətləyə bilərik? Həzrət Mosleh Mo’ud deyir, axır Allahda sizdən daha çox qürur qeyrət var. Allah vəd olunmuş Məsihə (ona Allahın salavatı və salamı olsun) ilhamında dedi

اے دل تو نیز خاطرے ایناں نگاہ دار

کاخر کنند دعویٔ حب پیمبرم

ey ürəyimi unutma

Peyğəmbərimin sevgisinə iddia edirlər

Allah Təala vəd olunmuş Məsihin (salavat və salam olsun) ürəyinə müraciət edərək onun ağzından dedizdirir. Deyir ki, ey qəlbim, bu insanların düşüncələri, hissləri və duyğularına diqqət yetir ki, ürəkləri həzin olmasın. Darıxma və söyməyə başlama. Axı onlar Peyğəmbərinizi sevirlər və əziz Peyğəmbərimiz (sallallahu aleyhi və səlləm) – ə olan məhəbbətlərinə görə sizi təhqir edirlər. Əsl şey budur. Bilirik ki, müxalifətimizin bir hissəsi əsassız olaraq bizə qarşı çıxır, digər hissəsi isə sadəcə onların torlarında qalır və torlarında qalan əksəriyyət ya Pakistan, ya da dünyanın digər ölkələrindədir. Ona görə bizə qarşı çıxırlar. Sanki müxalifət etmələri ağamızın sevgisindən qaynaqlanır. Əziz Peyğəmbəri (sallallahu aleyhi və səlləm) sevdiyimiz onlara aydın olduqda, özləri söyləyəcəklər ki, bunlar əziz Peyğəmbərin (salləllahu aleyhi və səlləm) şərəfini təsis edənlərdir. Bnlara kömək edin. Bu gün mütləq gələcəkdir. İnşallah. Anlaşılmazlıqlar nə qədər davam edəcək? Həzrət Mosleh Mo’ud, (R.A) bir yerdə qeyd edir ki, bir ingilis yazıçı yazır, siz bütün dünyanı bir neçə gün aldada bilərsiniz, ya bəzi adamları daimi aldada bilərsiniz. Bütün dünyanı bir neçə gün aldatmaq mümkündür lakin bir neçə adamaı ömür böyü aldatmaq mümkündür.yəni bütün dünyanı daimi aldatmaq mümkün deyil. Imkan var kı yüz faiz adamları bir neçə gün üçün aldansın ya bir neçə adam həmişə üçün aldadılsın amma bu şərait daxilində deyil ki dünyanın bütövü həmişə üçün yolunu azsın. Həqiqət də budur. Doğruluq axır özünü büruzə verir. Indi biz baxırıq kı belə aldanmış çox adamlar camaata daxil olurlar. Camaatın sayı əgər günbəgün artırıbsa bu ancaq belə adamların sayısına artırır. Beləliklə, inşaAllah, bu müxalifət bir gün sona çatacaq və aralarından insanlar gəlib vəd olunmuş Məsihə (Ə.S) beyətə qoşulacaqlar. Bir çox insan mənə də yazır. Bu gün də yazır ki, müxalifətdən sonra dua etməyimiz və ya kitabları oxumağımız istənəndə dua edib ədəbiyyatı oxuduğumuz zaman həqiqət bəlli oldu və indi beyət etmək istəyirik, beyət edərək camata qatıldıq və bu daima davam edir. Əvvəllər bir çox insanın bu cür məktublarla beyət üçün yazdığı və eyni şeyin bu gün də yaşandığı görürük.

Beləliklə, əgər mollalar bu gün bizə qarşı təbliğat aparırsa, onlar Əhmədiyyənin mesajı əslində yayırlar. Xüsusilə haralarda onu çatdırmaq bizim üçün çətin idi. Bu müxalifət bizim faidəmiz üçündür. Biz onlar üçün də dua edirik ki əgər şərafətin bir hissəciq onlarda qalıbsa Allah onlara ağıl versin və doğrusunu anlasınlar. Lakin ümumi insanlar üçün daha çox dua edin ki Allah bu müxalifətçilərin torundan onları qurtulsun.

Hər-halda onların etdiyi müxalifəti bizim xəyirimizdədir. Əhmədiyyətin mesajı əvvəl çatmadığı yerlərə çatmaqdadır. Beləliklə, işimiz dua etmək və səbr etməkdir və bu etməsi bizə nailiyyət və müvəffəqiyyət qazandıracaq. Bizim işimiz bir müsəlman üçün düşüncələrimizi və hisslərimizi təmiz saxlamaqdır.  Uca Allah’ tezliklə onların gözlərini açsın və onlar zamanın imamını tanısınlar inansınlar.