| Xitablar

| Mövzular

| Aktual

Mirzə Qulam Əhməd Həzrətləri

Mirzə Qulam Əhməd Həzrətləri 1835-ci ildə Hindistanın Qadiyan kəndində anadan olub. Hindistanı əsrlərlə idarə etmiş olan Moğol nəslindən bir ailəyə mənsubdur. Ta uşaqlığından bəri özünü Qurani Kərimin mütaliəsinə (haqqında ətraflı düşünərək nəticənin şərhinə) və tədqiqinə vermiş, ömrünü ibadət və müraqibə ilə keçirmişdir.
Onun vaxtında İslam hər istiqamətdən və hər tərəfdən hücumlara məruz qalırdı. Müsəlmanların halı pərişan idi və özü də buna çox üzülürdü. Həqiqətən də, dini təlim və təlqinlərə və əqidələrə inanmağın yerini dünyanın hər tərəfində allahsızlıq və reybilik (şübhə) alır və insanların əksəriyyətində dini hisslər səthi (üzdə) qalırdı.
Mirzə Qulam Əhməd Həzrətləri bu vəziyyətdən çox əziyyət çəkdi. İslama qarşı duyduğu dərin bağlılıq və Quranı Kərimin ehtiva etdiyi (daşıdığı) təlim və təlqinlərə qarşı duyduğu böyük heyranlığa görə, İslamı əqidələrin və təlqinlərin müdafiəsini və açıqlamasını üzərinə götürdü. Onun bu təşəbbüsü, yeni bir dövr açan dörd cildlik “BERAHİN-i ƏHMƏDİYYƏ” adlı əsərində gerçəkləşdi. İslamın “yaşayan bir din olduğu, insanın bu dinə bağlanmaq yolu ilə Xaliqi (Yaradan) ilə təmas və münasibət yarada biləcəyi və Qurani təlim və təlqinlərlə İslami qanunların insanlığı əxlaqı, fikri və mənəvi mükəmməlliyə çatdırmağı planlaşdıran tezisi, adı çəkilən (mövzu) əsərdə ortaya atılmışdır. BERAHİN-i ƏHMƏDİYYƏ bütün Hindistandakı İslam böyüklərinin təqdirini qazanmış və Mirzə Qulam Əhməd Həzrətləri dərhal İslamın yaşayan ən böyük mütəfəkkiri (filosofu) və alimi kimi qəbul edilmişdi.
Mirzə Qulam Əhməd Həzrətləri Allahdan vəhi aldığını və İncil ilə Quranı Kərimdə xəbər vərilən Məsih olduğunu elan və iddia etdi. 1889-cu ildə özünə tabe olanları ƏHMƏDİYYƏ CƏRƏYƏNI (CAMAATI) adı altında təşkilatlandırdı. O zamandan bəri bu cərəyan bir-birinin ardınca zülm və düşmənçilik, müxaliflik və təqsirləndirilmə (qınama) fırtınaları ilə qarşılaşdı. Mirzə Qulam Əhməd Həzrətləri, əksəriyyəti Urdu və bir qismi Ərəb və Fars dillərində olmaqla, səksənə qədər əsər yazmışdır. Bu əsərlərdə İslamın təlim və təlqinləri açıqlanmışdır. Şəxsi cazibəsi, mübarək bir insana yaraşan təmiz və ləkəsiz həyatı və ortaya atdığı sübutların qüvvəti sayəsində, ətrafına yavaş-yavaş İslam aləminin hər firqəsindən, hətta qeyri müsəlmanlardan sadiq azarkeşlər zümrəsi topladı. 1908-ci ildə (gerçəkləşən) ölümündən əvvəl, onun təbliği Hindistanın kənarında da yayılmış (duyulmuş) və tərəfdarlar qazanmışdı.
Hazrat-Mirza-Ghulam-Ahmad-as-p-500

Mövlana Haci Həkim Nuru Din Həzrətləri

Mirzə Qulam Əhmədin ölümündən sonra Hakim Nurəddin yekdilliklə onun ilk xələfi kimi Cəmiyyətin Xəlifəsi seçildi. Altı il davam edən xilafət dövründə, Quranın İngilis dilində tərcüməsini, İngiltərədə ilk Əhmədiyyə müsəlman missiyasının təsisini və Cəmiyyətin müxtəlif qəzet və jurnallarının nəşrini həyata keçirdi. Cəmiyyətin artan maliyyə tələblərini nəzərə alaraq, o, rəsmi bir xəzinə yaratdı. Ancaq ən çox diqqəti çəkən hadisə, Əhmədiyyə Şurasının bir sıra yüksək rütbəli məmurları bəzi inzibati konsepsiyalar və Xəlifənin səlahiyyətləri ilə razılaşmadığı zaman daxili ixtilaflarla məşğul olması oldu.
Hazrat-Maulvi-Hakim-Nooruddin-Ahmad-rh-p-500

Mövlana Bəşiru Din Məhmud Həzrətləri

Gənc yaşda seçilən Mahmud Əhmədin Xilafəti, demək olar ki, 52 illik bir dövrü əhatə etdi. Cəmiyyətin təşkilati quruluşunu formalaşdırdı və Hindistan yarımadasından kənarda geniş missioner fəaliyyətinə rəhbərlik etdi. Seçilməsindən bir neçə həftə sonra Hindistanın hər yerindən nümayəndələr İslamın təbliği ilə bağlı müzakirələrə dəvət edildi. İyirmi ildən sonra Mahmud Əhməd, xarici nümayəndəliklərin yaradılması və Əhmədi Müsəlmanların mənəvi tərbiyəsi üçün ikiqat bir layihə başlatdı. İlk olaraq Əhmədi müsəlmanların zülmkarlara qarşı mənəvi bir döyüş olaraq bilinən Təhrik-i-Cədid və Vəqf-i-Cədid və ya “Yeni Layihə” və “Yeni Fədakarlıq” İcma üzvlərini inancları naminə vaxtlarını və pullarını həsr etməyə çağırdılar. Zamanla bu layihə ümumilikdə İslamı və xüsusilə Əhmədiyyə inanclarını müdafiə edən böyük bir ədəbiyyat hazırladı. Vəsaitlər eyni zamanda Hindistan yarımadasından kənarda Əhmədi missionerlərinin hazırlanması və göndərilməsinə sərf edilmişdir.

Onun dövründə 46 ölkədə nümayəndəliklər quruldu, bir çox xarici ölkədə məscidlər tikildi və dünyanın bir çox əsas dillərində Quran nəşr olundu. Yeni Xilafətlərin gəlişi ilə toplum bəzən daha sürətli bir tempdə genişlənməyə davam etsə də, ikinci xəlifə, müvəffəq olduğu nailiyyətlərə görə daha çox yaddaqalan oldu. Əhməd bir çox yazılı əsər yazdı, bunlardan ən əhəmiyyətlisi Quranın on cildlik təfsiridir.

Hazrat-Mirza-Bashiruddin-Mahmud-Ahmad-rh-p-500

Mirzə Nasir Əhməd Həzrətləri

8 Noyabr 1965-ci ildə Mirzə Nasir Əhməd, Əhmədiyyə Müsəlman Cəmiyyətinin üçüncü xəlifəsi olaraq təyin edildi. O, sələfi tərəfindən başladılan missionerlik fəaliyyətinin, xüsusilə Afrikada genişləndirilməsi ilə və Pakistan Milli Məclisinin Cəmiyyəti qeyri-müsəlman azlıq elan etdiyi dövrdə ona göstərmiş olduğu böyük rəhbərlik ilə yadda qalmışdır. Çoxsaylı tibbi klinikalar və məktəblər istifadəyə verərək Afrikanın bəzi bölgələrinə xidmət göstərməyə həsr olunmuş Nüsrət Cahan Layihəsi, 1970-ci ildə Əhmədi Xəlifə tərəfindən qitəyə edilən ilk səyahət olaraq qəbul edilən Qərbi Afrika ziyarətinin bir çox nəticələrindən biri idi. O, müasir İspaniyada ilk məscid olan Başarat Məscidinin təməl daşı mərasiminə səfəri zamanı məşhur Əhmədiyyə şüarını ortaya qoymuşdur: Hərkəs üçün sevgi, Heçkəs üçün nifrət.

Mirzə Nasir Əhməd sələfinin şərəfinə Fəzl-Ömər Vəqfini təsis etdi, Cəmiyyətin qurucusu Mirzə Qulam Əhmədin dialoq və kəlamlarının tərtibinə nəzarət etdi və həmçinin, qurucu tərəfindən vəhy edildiyi iddia edilən xəyalların, görüşlərin və şifahi vəhylərin tam kolleksiyasını topladı.

Hazrat-Mirza-Nasir-Ahmad-rh-p-500

Mirzə Tahir Əhməd Həzrətləri

Vaşinqton DC yaxınlığındakı Baitur Rəhman Məscidi, sələfinin ölümündən bir gün sonra 10 iyun 1982-ci ildə Əhmədiyyə Müsəlman Cəmiyyətinin dördüncü xəlifəsi olaraq seçilən Mirzə Tahir Əhmədin açılışını etdiyi məscidlərdən biridir. 1984-cü ildə Xəlifənin vəzifələrini yerinə yetirə bilməməsi və qurumu təhlükə altına atması ilə Pakistan hökuməti tərəfindən elan edilmiş XX Fərmanından sonra Əhməd Pakistanı tərk edərək İngiltərənin London şəhərinə yerləşdi və İcma qərargahını Fəzlə köçürdü. Əhmədi müsəlmanlar üçün bu köç, İcma tarixində yeni bir dövr oldu. Əhməd ilk müsəlman peyk televiziya şəbəkəsi olan Əhmədiyyə Müsəlman Televiziyasını başlatdı; Əhmədi müsəlman uşaqlarını Cəmiyyətin xidmətlərinə həsr etmək üçün “Vaqfe Nau” proqramını hazırladı; və “Maryum Shaadi Fund”, “Syedna Bilal Fund”, zülm qurbanları və fəlakətlərə yardım üçün “Humanity First” xeyriyyə təşkilatı kimi humanitar məqsədlər üçün müxtəlif fondların açılışını etdi.

Cəmiyyətə görə, Əhməd, müxtəlif inanclar, peşələr və mədəni mənsubiyyətə sahib olan insanlarla bir çox dildə keçirdiyi müntəzəm Sual-Cavab sessiyaları ilə seçilir. Bununla birlikdə, Əhməd bir çox kitab da yazdı – bunlardan ən əhəmiyyətlisi İslamın Çağdaş Məsələlərə Cavab, Allah yolunda Qətl, Mütləq Ədalət, Xeyirxahlıq və Qohumluq, Körfəz Böhranı və Yeni Dünya Düzəni və onun ən böyük vəhyi, Rasionallıq, Bilik və Həqiqət.

Hazrat-Mirza-Tahir-Ahmad-rh-p-500

Mirzə Məsroor Əhməd Həzrətləri

2003-cü ildə dördüncü Xəlifənin vəfatından sonra, İcma tarixində ilk dəfə Seçki Kolleci Qərbdə, Londonda toplandı və bundan sonra Mirzə Məsrur Əhməd Əhmədiyyə Müsəlman Camaatının beşinci və hazırkı Xəlifəsi seçildi. Sülh mesajını təbliğ etmək və insanlığa xidmətini asanlaşdırmaq səyləri ilə Əhməd qlobal miqyasda dövlət başçıları ilə görüşlər keçirir, sülh konfranslarında iştirak edir və dünya problemlərinə İslami həll yolları nümayiş etdirir. Davam edən qarşıdurmalara cavab olaraq Əhməd II Elizabeth və Papa Francis də daxil olmaqla dünya liderlərinə məktublar göndərmişdir. Dünyanın 200-dən çox ölkəsində və bölgəsində məskunlaşan milyonlarla Əhmədi müsəlmanın mənəvi başçısı olan Əhməd, qlobal miqyasda səyahətlər edir, digər icmalara və fərdlərə İslam inancının əsaslarını izah edən prinsipləri öyrədir, çatdırır və qoruyur.
Hazrat-Mirza-Masroor-Ahmad-aba-p-500

| MANEVİYAT

| Əlaqə