Cuma Hutbesi: Həzrət Rəsulullah SAV yüksək rütbəli əshabəsi və ikinci xəlifəsi Həzrət Ömər bin Xəttabın vəsfləri

Bu ayələrin tərcüməsi budur ki,

Allah sizlərdən iman gətirib yaxşı işlər görənlərə, özlərindən əvvəlkiləri xəlifə etdiyi kimi onları da mütləq yer üzünə xəlifə edəcəyini, onlar üçün bəyəndiyi dini (İslamı) mütləq yerləşdirib möhkəmləndirəcəyini və (keçirtdikləri) qorxudan sonra onlara əmin-amanlıq verəcəyini vəd etmişdir. (Çünki) onlar Mənə ibadət edirlər və heç nəyi Mənə ortaq qoşmurlar. Artıq bundan sonra kim inkar edərsə, onlar əsil fasiqlərdir.

Dünən Xilafət Günü olaraq xatırladığımız 27 May idi. Xilafət Günü münasibətilə camaatda məclislər də təşkil olunur ki, camaatın yaranma tarixini və Xilafətə dair vəzifələrimizi bilək. Uca Allahın lütflərini almağa davam edək. Allahın bizə verdiyi lütf, o dövrdə bizi həqiqi İslam təlimlərini öyrətməyə göndərən Allah Rəsuluna (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) itaət etməyimiz və daha sonra Xilafətə beyət etmək üçün göndərdiyi təlimləri tətbiq etmək vəzifəmizdir. Vəd olunmuş Məsih (ona salam olsun) bizə bu təlimat çatdırdı və dünyaya yaydı. Buna görə Əhmədiyyə xilafətinə qoşulmaq hər bir Əhmədinin üzərinə böyük bir məsuliyyət qoyur. əgər bu məsuliyyəti yerinə yetirsək, Uca Allahın bizə göstərdiyi yaxşılıq haqqını da yerinə yetirə bilərik.

oxuduğum bu ayələrdə Uca Allah’ın qorxu halını barışıq vəziyyətinə əvəz etmək vədi, güclü iman gətirənlərin yaxşı işlər görməsi, ibadət haqqı ödəməsi şərti ilədir. kimsəni Allaha şərik qoşmayın. İçinizdə heç bir şirk olmamalıdır. Bu şərtlərə çatmaq üçün Uca Allaha ibadət etmək və Allahın ibadət üsulu olaraq buyurduğu namazları qılmaq çox vacibdir. Allah yolunda xərcləmək zəruridir. Allah yolunda xərcləyənlər, Peyğəmbərin hər əmrinə itaət edənlər olun.

Beləliklə, yalnız bu əmrləri nəzərə alaraq,həyatımızı buna uyğunlaşdırmağa çalışdığımız zaman dini gerçək bir ruhla dünyanı dinə üstünlüyü verməməklə Allahın mükafatlarından faydalana bilərik. Bu mükafatlarından ən böyük onun vəd etdiyi Xilafət nizamıdır.

Biz yalnız o zaman bu səadətdən bəhrələnə bilərik ki, gerçəkdən Allahın əmrlərinə itaət edək.

 Beləliklə, bu ayə möminlər üçün böyük bir müjdədir, eyni zamanda bizim üçün narahat bir yerdir, çünki şərtlər yerinə yetirilmədiyi təqdirdə bu mükafatdan həqiqətən faydalana bilmərik. Əgər zəkat ödənişi edənlərdən deyiliksə, ibadət haqqının ödənişi etmiriksə, qeyd edildiyi kimi, Allah-Təala’nın mərhəmətini və lütfünü özlərinə yiyələnənlər ola bilməzlər.

Deməli, tariximizlə tanış olmaq və Xilafət Gününü qeyd etmək əsl Allah bəndəsi olana qədər kifayət deyil. Əgər biz insan haqqını ödəyən və Allah-taalanın haqqını verən deyiliksə, onda Xilafət gününü qeyd etməyimiz faydasızdır. Buna görə inancımızı qiymətləndirməliyik. Allah qorxusu varmı? Təqvanın dar yollarını tuturuq? Hər şeydən çox Allaha aşiqikmi? Allaha və Rəsuluna tam itaət edib, eyni zamanda hər hərəkətimizin İslamın həqiqi təlimlərinə uyğun olub olmadığını görmək üçün hərəkətlərimizə baxırıqmı? Bizim əməllərimiz süni deyil, dualarımız ancaq göstərici deyil. Sərvətimizi xərcləmək və zəkat vermək bir görünüş üçün deyil. Bizim orucumuz görünmə oruc deyil. Həcc ziyarətimiz yalnız hacı adlanmaq üçün deyil. Rahatlıq, əmin-amanlıq və asudalıq yalnız Allaha və Peyğəmbərinə mükəmməl itaət zamanı tapılacaqdır və yalnız o zaman cəmiyyətin Xilafət kölgəsi altında qurulacaq.

 Vəd edilmiş Məsih (ona salavat və salam və rəhmət və bərəkət) buyurur:

Allah-Təala Qurani Kərimdə imanla birlikdə saleh əməlləri də yerləşdirmişdir. Saleh əməllər bir fəsad olmadığı zamandır. Unutmayın, oğrular həmişə insan hərəkətlərinə qapılırlar. Bunlar nədir bu oğrular kimlərdir? Bunlar riyakarlıqdır, yəni insan özünü göstərmək üçün iş görür. Yaxşı əməl edəndən sonra içindən çox fərhlənir ki böyük bir iş görmüşəm. İnsan bəzən fərq etmədiyi halda hər cür pis əməllər edir və etdiyi günahlar yaxşı əməllərini boşa çıxarır. Saleh əməllər, zülmün, təəccübün, riyakarlığın, təkəbbürün insan haqlarını məhv etmək fikrinin belə olmadığı əməllərdir. Həqiqi iman sahibi olmaq üçün meyar bu deyil ki pis əməllər etməyib, əksinə düşüncələri də ürəyinə girməməlidir.Həzrət Məsih Ələyhissalam deyir;  “Necə ki axirətdə saleh əməlləri insanı qoruyur, dünyada da xilas edir.” Dedi ki, bir adam da bütün evdə salehdirsə, bütün ev xilas olur. Anlayın ki, yaxşı bir işiniz olmadığı təqdirdə yalnız inanmağın faydası yoxdur.

Sonra dedi:

Yaxşı işlər öz təklifimiz və qərarımızla edilə bilməz. Yaxşı işlərin yaxşı olduğunu söyləmək deyil. Əslində, yaxşı əməllər hər hansı bir fəsadın olmadığı əməllərdir, çünki saleh əməllər fəsadın əksidir. Yaxşı bir qida o zaman yaxşı adlanır kı, nə çiy, nə də çürümüş və ya heç bir aşağı cinsdən olmasın.belə bir təqdirdə, o dərhal bədənin bir hissəsinə çevriləcək. Eyni şəkildə saleh əməllərdə hər hansı bir fəsadın olmaması, yəni Allah-Təalanın əmrinə uyğun olması lazımdır. Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) etdiklərinə müvafiq olsun. Heç bir fərqi olmasın. Kahıllık təccüb riyakarlıqdan pak olsun. Belə bir əməl olduqda, saleh əməl deyilir. Öz təkliflərinizi verməyin, yaxşı işlər naminə təfsir etməyin, bunun niyyət olduğunu və bu niyyət olduğunu söyləməyin, ancaq sözün əsl mənasında edin, o zaman əməllər Allah və Onun əmrlərinə əsasən yaxşı olacaqdırş.  Əgər bu vəziyyətə çatmısınızsa, deməli Uca Allah’ın vədindən faydalanmışsınız. Və bunlar Əhmədiyyə Xilafətini qorumaq vədini yerinə yetirən insanlardır, öz mənfəətləri önə çıxdıqda saleh əməlləri özləri təfsir etməyə başlayanlar deyil. Məruf (Tanınmış) qərarı özünüz şərh etməyə başlayan deyil.belə adamlara onların Xilafətə mənsub olduqlarının elanı fayda verməyəcəkdir. Hərçəndə Xilafətlə bağlı olduğunu söyləyirlər. xalis olaraq xəlifəyə itaət edənlər əslində xilafətin sadiq qoruyuculardır. Onlar Xilafətin qoruyucularıdır və Xilafət onların mühafizəçidir. Dövrün xəlifəsinin duaları onlarla olacaqdır. Onların dərdləri xəlifənin rəğbətini qazanacaqlar. Bunlar,  yaxşı əməlləri yerinə yetirənlərdir ki, onların Xilafət ilə əlaqəsi və onlarla Xalifənin əlaqəsi Allah-Təala rizası üçündür.

Deməli, bu həqiqi xilafətdir ki, camaat və zamanın xəlifəsi Uca Allahın razılığı üçün bir-birilə bağlıdır  və bu güc və sülhün səbəbi olan xilafətdir. Allahın lütfünü endirən də xəlifə və camaatın bu əlaqəsidir. Digər müsəlmanlar Xilafəti qurmaq istəyirlər, ancaq dünya hiylələri və taktikalarla. bu hiylə və taktikalar heç bir zaman onlara fayda verə bilməz və nə qədər də çalışsa da, belə Xilafət nizamı da qurula bilməz. indi Xalifət Allahın qərar verdiyi kimi davam etməlidir. Yəni içimizdə minnətdarlıq hissi olmalıdır və Allah-Təala qarşısında bizə Xalifəlik nemətlərini bəxş etdiyi üçün baş əyməliyik, həmişə Allah qorxusu qəlbimizdə olmalı və əməllərimizi hər zaman nəzarətdən keçirməliyik. Bunların Allah və Rəsulunun əmrlərinə uyğun olub olmadığına və ya Allah haqqını və ibadət edənlərin haqqını ödəmə standartlarımızın Allahın təyin etdiyi standartlara uyğun olub olmadığını izləməliyik.

Buna görə də Əl-Vasalatda Əhməd Ələyhissalam Xilafət sistemi haqqında çox ətraflı məlumat vermişdi. deyir;

Bu, Uca Allahın sünnəsidir və insanı yer üzündə yaradandan bəri həmişə bu sünnəni peyğəmbərlərinə və rəsullərinə kömək etdiyini və onlara qələbə qazandırdığını göstərmişdir. Deyir:

کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی

Allah onun və peyğəmbərlərinin qalib gələcəyini yazmışdır.

Üstünlük o deməkdir ki, Allahın sünnəsi, peyğəmbərlərin və nəbilərin kömək etməkdir və dünyaya öz əlləri ilə yaymaq istədiyi təqva toxumlarını səpməsidir. Lakin o, bu peyğəmbərlərin əli ilə tamamilə inkişaf etdirmir. Əksinə, açıq-aşkar uğursuzluq qorxusunun olduğu bir vaxtda onları vəfat edir və rəqiblərə istehza etmək, gülmək və təhqir etmək imkanı verir. Güldükləri və ələ saldıqları zaman O, gücünün ikinci əlini göstərir. Və elə səbəblər yaradır ki, bunlar vasitəsilə bəzi yarımçıq hədəfləri inkişaf etdirir.

Gördüyümüz Vəd edilmiş Məsihin (ə.s) ölümü Əhmədiləri öz yerlərində silkələdi, digər tərəfdən düşmənlər xoşbəxtlik nümayiş etdirdilər. Hz. Məsihin (s) vəfatı ilə elə təhqirlərə yol verildi ki, bəşəriyyət bunları eşidəndə utanacaq. Bu boş küfrləri bəyan etməyə ehtiyac yoxdur, amma camaatın dağıldığı və Əhmədiyyədən tövbə etdikləri barədə yalan xəbərlərindən danışacağam. Pir Əli Şahın müridləri deyirdilər ki, Mirzəilər (Əhmədilər) tövbə edib bizə beyət edirlər. Xaca Həsən Nizami Əhmədilərə tövsiyə edərək dedi: Cənab Mirzə vəfat etdi, artıq sizə baxacaq bir nəfər qalmadı, Əhmədilərdən ayrılıb gəlin bizə qoşulun. o bilmirdi ki Allah-u Teala Hz. Məsihə (əs) belə ilham etmişdi: Mən sizinlə və sizi sevənlərinləyəm. Allah-Təala onu, ondan sonra, digər peyğəmbərlər kimi xilafət nizamı də  başlayacağını təsəlli etdi. Hz. Məsih Mouda (ƏS) burada Peyğəmbər  adlandırmaqdan çəkinən bəzi zəif təbiətli Əhmədilər üçün bir cavab da var. Özü dedi ki, camaatım nəbi camaatıdır və mən peyğəmbərəm. “İkinci Gücün” başlayacağına dair Həzrət Peyğəmbər (əs) buyurur: Mən Allah tərəfindən bir qüdrət olaraq nazil olmuşam və Allahın təcəssümlü bir qüdrətiyəm. Məndən sonra “İkinci Gücün” sahibi olan bəzi başqa şəxsiyyətlər də olacaq.

Əslində, biz Həzrət Peyğəmbərin (s) verdiyi qeyb xəbərinə görə son 113 ildə Allahın nemətlərinin sözün həqiqi mənasında gerçəkləşdiyini görürük. Curzon qəzeti vəd edilmiş Məsihin ilk xəlifəsi haqqında yazırdı: “Mirzəilərdən (Əhmədilərdən) nə qalıb, başları kəsilib. Onların imamı olan bir kişi var, ondan heç nə çıxmayacaq. Sizə yalnız məsciddə Quran oxuyur, bitdi. ” Hz. 1. Xəlifətül Məsih (RA) bunu eşidəndə dedi: Allah sizə belə lütf etsin ki, belə olsun ki sizə Quran oxuyum. Bunu yaxşı etdi və buna baxmayaraq münafiqlərin və məclisin (Camaatın icraiyyə komitəsinin) bəzi görkəmli şəxslərinin çəkişmələrini o qədər sərt bir şəkildə basdı ki, heç kim bir pislik yaratmağa cürət etmədi.

Sonra hz. İkinci xəlifətül Məsihin xəlifəsi seçildikdə məclisin tanınmış şəxslər bütün mülklərini alıb oradan yoxa çıxdılar. Halbuki dünya, Allahın camaatı xilafət yolu ilə necə gücləndirdiyini gördü. Allahın xilafət məsuliyyətini əmanət etdiyi bu gəncin camaatı necə sürətlə inkişaf mərhələlərində irəlilədikcə necə irəlilədiyi Hz. Muslih Mevudun (ra) 52 illik xilafət dövrü şahiddir.

1965-ci ildə ikinci xəlifə vəfat etdikdə, Allah “İkinci Gücün” üçüncü təzahürünü nazil etdi. Xilafəti dövründə Camaat dünya miqyasında daha çox tanınmağa başladı. 1974-cü ildə Əhmədilərə qeyri-müsəlman damğası vurulacağı və camaatın dilənçi olacağı deyildikdə, Uca Allah düşmənlərin planlarını məhv etdi və cəmiyyət üçün yeni maddi yardım yolları açdı.

1982-ci ildə 4-cü Xilafətin başlanğıcı ilə cəmiyyətin inkişafını görən düşmən dəli oldu və cəmiyyəti şikəst etmək üçün bir plan qurdu. Ancaq Uca Allah’ın fövqəladə köməyi və dəstəyi ilə Hz. 4. Xəlifənin hicri üçün imkanlar yaratdı. Peyk televiziyası vasitəsi ilə Əhmədiyyənin mesajı, həqiqi İslam hər evə çatmağa başladı.

2003-cü ildə 4-cü xəlifənin ölümü cəmiyyət üçün böyük bir şok oldu. Ancaq Allah-Təala möminlərin dualarını dinlədi və qorxulu vəziyyəti bir daha təhlükəsiz vəziyyətə çevirdi. İslamın ilk dövründə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) -in verdiyi qeyb xəbərinə görə, Xilafət dörd xəlifə ilə məhdudlaşdı. Hz. Məsihin zühurundan sonra İslam tarixində bir çox yeni qapı açıldığı kimi, beşinci xilafət də onlardan biridir və bu dövrdə Hz. Allah Rəsulunun (s.ə.v) bildirdiyi qeybi xəbərlərə uyğundur. Bu dövrdə camaatın dünya səviyyəsində tanınması fövqəladə dərəcədə böyüdü. Quranın tərcümələri olsun, Hz. Məsih kitablarının nəşri olsun və ya MTA televiziyasının tutumu artsın, hər sahədə fövqəladə bir irəliləyiş görülür. Korona virusu epidemiyası zamanı, zamanın xəlifəsi ilə camaatlar arasında birbaşa əlaqə olması üçün onlayn görüşlər başladı. Bütün bunlar Allahın vəd olunmuş Məsihə verdiyi vədlərə uyğundur. Əslində, Allahın şükür edən bəndələri olaraq, Onun qarşısında baş əyməli və xilafətə itaət etməliyik. Allah rəhmət eləsin, camaatın tam inkişafının mənzərələrini öz gözlərimizlə görək. Dualarımız, əməllərimiz Allahın razılığına səbəb olan bir vasitə olsun.

Bu gün bir daha diqqətinizi duaya yönəltmək istəyirəm; Pakistanlı Əhmədilərə və olduğu yerdə məzlum Əhmədilər üçün də dua edin. Dualarınızda Fələstinlilər də daxil olmaqla bütün məzlum müsəlmanları xatırlayın. Allah hamısının çətinliklərini aradan qaldırsın və Hz. Məhəmmədin (s) bayrağını ən yüksək səviyyədə dalğalandırsın.