İnsan həqiqi mömin olana qədər, nə qədər əzəmətli olursa-olsun, onun fəzilətli əməlləri zərrədən xaric ola bilməz…

Bir dəfə Xəvacə Sahib mənə bir rəvayət danışdı və mən də bu əhvalatı oxudum. Ser Philip Sidney Kraliça Yelizavetanın hakimiyyəti dövründə Hollandiyanın Zutfen şəhərində qalanın mühasirəsində yaralananda, ölüm əzabında, şiddətli susuzluq zamanı onun üçün kiçik bir su qabı gətirildi.

O vaxt su qıt idi. Yaxınlıqda başqa bir yaralı əsgər yatmışdı və o da çox susamışdı. Əsgər güclü həsrət və arzu ilə ser Filip Sidneyə baxmağa başladı.

Əsgərin istəyini görən Sidney suyu özü içmədi, əksinə fədakarlıq olaraq əsgərə verdi və dedi: “Sənin ehtiyacın mənimkindən daha böyükdür”.

Hətta ölüm qarşısında da insanlar qürurdan əl çəkmirlər. Çox vaxt özlərini yüksək əxlaq sahibi kimi göstərmək və ya göstərmək istəyənlər belə əməllər edərlər.

(Məlfüzət, 1-ci cild, səh. 213)