Kiminsə bir qüsuru ən azı qırx gün xəbərdarlıqdan sonra deyilməlidir…

Şeyx Sədinin iki şagirdi var idi. Onlardan biri hikməti bəyan edir, digəri isə paxıllıqdan əziyyət çəkirdi. Nəhayət, birinci şagird Sədiyə dedi: “Mən hikmətin hesabını verəndə o, paxıllıq edir”.

Şeyx Sədi dedi: “O, paxıllıq üzündən cəhənnəmə gedən yolu seçdi, sən isə qeybətçi oldun”.

Beləliklə, bu camaat üzvləri arasında mərhəmət, dua, səbir və lütf hökm sürmədikcə nicat tapa bilməz.

(Məlfüzat, 7-ci cild, səh.79)