Üçüncü Xəlifəmiz (RH)

Mirzə Nasir Əhməd Həzrətləri
(1909-1982)

8 Noyabr 1965-ci ildə Mirzə Nasir Əhməd, Əhmədiyyə Müsəlman Cəmiyyətinin üçüncü xəlifəsi olaraq təyin edildi. O, sələfi tərəfindən başladılan missionerlik fəaliyyətinin, xüsusilə Afrikada genişləndirilməsi ilə və Pakistan Milli Məclisinin Cəmiyyəti qeyri-müsəlman azlıq elan etdiyi dövrdə ona göstərmiş olduğu böyük rəhbərlik ilə yadda qalmışdır. Çoxsaylı tibbi klinikalar və məktəblər istifadəyə verərək Afrikanın bəzi bölgələrinə xidmət göstərməyə həsr olunmuş Nüsrət Cahan Layihəsi, 1970-ci ildə Əhmədi Xəlifə tərəfindən qitəyə edilən ilk səyahət olaraq qəbul edilən Qərbi Afrika ziyarətinin bir çox nəticələrindən biri idi. O, müasir İspaniyada ilk məscid olan Başarat Məscidinin təməl daşı mərasiminə səfəri zamanı məşhur Əhmədiyyə şüarını ortaya qoymuşdur: Hərkəs üçün sevgi, Heçkəs üçün nifrət.

Mirzə Nasir Əhməd sələfinin şərəfinə Fəzl-Ömər Vəqfini təsis etdi, Cəmiyyətin qurucusu Mirzə Qulam Əhmədin dialoq və kəlamlarının tərtibinə nəzarət etdi və həmçinin, qurucu tərəfindən vəhy edildiyi iddia edilən xəyalların, görüşlərin və şifahi vəhylərin tam kolleksiyasını topladı.