İkinci Xəlifəmiz (RA)

Mövlana Bəşiru Din Məhmud Həzrətləri
(1889-1965)

Gənc yaşda seçilən Mahmud Əhmədin Xilafəti, demək olar ki, 52 illik bir dövrü əhatə etdi. Cəmiyyətin təşkilati quruluşunu formalaşdırdı və Hindistan yarımadasından kənarda geniş missioner fəaliyyətinə rəhbərlik etdi. Seçilməsindən bir neçə həftə sonra Hindistanın hər yerindən nümayəndələr İslamın təbliği ilə bağlı müzakirələrə dəvət edildi. İyirmi ildən sonra Mahmud Əhməd, xarici nümayəndəliklərin yaradılması və Əhmədi Müsəlmanların mənəvi tərbiyəsi üçün ikiqat bir layihə başlatdı. İlk olaraq Əhmədi müsəlmanların zülmkarlara qarşı mənəvi bir döyüş olaraq bilinən Təhrik-i-Cədid və Vəqf-i-Cədid və ya “Yeni Layihə” və “Yeni Fədakarlıq” İcma üzvlərini inancları naminə vaxtlarını və pullarını həsr etməyə çağırdılar. Zamanla bu layihə ümumilikdə İslamı və xüsusilə Əhmədiyyə inanclarını müdafiə edən böyük bir ədəbiyyat hazırladı. Vəsaitlər eyni zamanda Hindistan yarımadasından kənarda Əhmədi missionerlərinin hazırlanması və göndərilməsinə sərf edilmişdir.

Onun dövründə 46 ölkədə nümayəndəliklər quruldu, bir çox xarici ölkədə məscidlər tikildi və dünyanın bir çox əsas dillərində Quran nəşr olundu. Yeni Xilafətlərin gəlişi ilə toplum bəzən daha sürətli bir tempdə genişlənməyə davam etsə də, ikinci xəlifə, müvəffəq olduğu nailiyyətlərə görə daha çox yaddaqalan oldu. Əhməd bir çox yazılı əsər yazdı, bunlardan ən əhəmiyyətlisi Quranın on cildlik təfsiridir.