Birinci Xəlifəmiz (RA)

Mövlana Haci Həkim Nuru Din Həzrətləri

Mirzə Qulam Əhmədin ölümündən sonra Hakim Nurəddin yekdilliklə onun ilk xələfi kimi Cəmiyyətin Xəlifəsi seçildi. Altı il davam edən xilafət dövründə, Quranın İngilis dilində tərcüməsini, İngiltərədə ilk Əhmədiyyə müsəlman missiyasının təsisini və Cəmiyyətin müxtəlif qəzet və jurnallarının nəşrini həyata keçirdi. Cəmiyyətin artan maliyyə tələblərini nəzərə alaraq, o, rəsmi bir xəzinə yaratdı. Ancaq ən çox diqqəti çəkən hadisə, Əhmədiyyə Şurasının bir sıra yüksək rütbəli məmurları bəzi inzibati konsepsiyalar və Xəlifənin səlahiyyətləri ilə razılaşmadığı zaman daxili ixtilaflarla məşğul olması oldu.