Qəlbləri qorxu ilə dolduran yalnız Allahdır

Din alimlərinin dünyəvi şöhrət istəmələri pis bir işdir. İnsanın vəzifəsi [...]